Elly staat als mediator ingeschreven in het MfN Register. Een mediator kan ingeschreven worden wanneer hij een gedegen opleiding heeft genoten, een lopende mediationpraktijk heeft, de kennis en vaardigheden up-to-date houdt door continue bijscholing en een zorgvuldige dossiervorming en administratie hanteert.

MfN Familiemediator en MfN Arbeidsmediator

In het MfN Register staat Elly vermeld met de accreditatie familiemediator, wat inhoudt dat zij gespecialiseerd is in de problematiek rondom einde relatie en echtscheidingen. Dit is kort te omschrijven is vier samenhangende thema’s: partners, kinderen, inkomen en vermogen.

Ook is Elly te vinden in het MfN Register als geaccrediteerd arbeidsmediator. Een conflict op de werkvloer kan prima geschikt zijn voor een mediationtraject, zodat een juridische zaak wellicht voorkomen kan worden.

×