Over mediation

Mediation is een proces waarin partijen een conflict, dat tussen hen staat bespreken en werken aan een oplossing.
Mediation kan eindigen met een, door beide partijen gedragen oplossing, zonder dit te hoeven voorleggen aan een rechter.

Welke mediations kunnen behandeld worden?

Familieaangelegenheden:
Echtscheiding
Omgangsregeling voor kinderen, ouderschapsplan
Gebrouilleerde familieleden

Erfenis:
Ook na het overlijden van een dierbare blijft men familie, daarom is het van belang dat de relatie niet onnodig
onder spanning komt te staan. Met behulp van (zo mogelijk) vroegtijdige mediation kan overleg over de
nalatenschap in goede banen worden geleid. Niet zelden komt daar oud zeer naar boven.

Arbeidsconflicten:
Het ombuigen van een op scherp staande werkrelatie, of
hoe op een goede manier uit elkaar te gaan.

Buren:
Hoe lossen buren onenigheid tot ieders tevredenheid op en hoe gaan ze met elkaar verder.

Zakelijke geschillen:
Geld kan een (zakelijke) relatie danig in de weg zitten.

De mediator

De basiskenmerken van een mediatior zijn, dat hij geregistreerd is, betrouwbaar en onpartijdig.
Een geregistreerde mediatior is getraind in het begeleiden van mediation-processen.
In de mediation opleiding, die ik volgde bij het Centrum voor Conflicthantering te Haarlem en de daarna doorlopen vervolg- en verdiepingscursussen, ben ik getraind in het begeleiden van mediation-processen.
Daarbij werd veel aandacht gegeven aan de neutrale opstelling van de mediator, een opstelling zonder voorkeur.
De beroepsregels van een geregistreerde mediator zijn een waarborg voor kwaliteit.
Ik ben ingeschreven in het register van de Stichting Register Mediator (www.registermediator.nl).

Betrouwbaarheid in de mediator en in het mediationproces zijn van groot belang: immers, als men bij een mediator aanklopt, zijn de verhoudingen vaak verstoord en daaraan kan alleen gewerkt worden als men van elkaar op aan kan.
In de mediation wordt alles in openheid besproken: er is geen dubbele agenda, er is overzichtelijkheid voor de partijen.
Wat het conflict ook moge zijn, de partijen zijn gelijk in het proces en worden altijd serieus genomen.

Een Mediator is geen therapeut, maar hij heeft wel begrip voor de standpunten en/of emoties van de partijen.
Die worden zo nodig besproken met elkaar, daarbij blijft de mediator (wederom) neutraal.

×