IMG_20200818_095822

Wie is Elly Kuijvenhoven?

IMG-20201114-WA0001

Mijn motivatie om dit werk te mogen doen is om eraan te kunnen bijdragen dat mensen weer met elkaar in gesprek komen en mensen te helpen bij het samen oplossen van problemen. Ik heb in verschillende functies in de zorg- en verzekeringssector gewerkt. Daarbij heb ik veel samengewerkt met arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen en veel ervaring opgedaan met sociaaljuridische wetgeving.

In 2016 besloot ik om een nieuwe weg in te gaan. Het werk dat ik deed was leuk, maar ik wilde toch ‘meer met mensen werken’. Het viel mij op dat bij conflicten, zowel in de werkomgeving als in privé-situaties, vaak de één iets heel anders verstond dan wat de ander had gezegd. Mensen verstaan elkaar niet meer wanneer de gemoederen hoog oplopen, er wordt niet meer of moeizaam gecommuniceerd. Communicatie en mensen hebben altijd al mijn interesse gehad. Mediation kan belangrijke bijdrage zijn om die communicatie op gang te brengen.

Daarom ben ik toen gestart met een mediation opleiding, die ik in 2017 heb afgerond. Na die basisopleiding heb ik mij verder gespecialiseerd in arbeids- en familiemediation. Daarnaast ben ik KIES-mediator (Kind in EchtScheiding).

In de afgelopen jaren heb ik in mediations al veel mensen begeleid in een conflict situatie. Samen gaan we dan op zoek naar oplossingen die stand houden en waar beide partijen volledig achter staan. Dat wil niet zeggen dat het steeds makkelijk is om die oplossingen te vinden. Ik begeleid dat proces en zorg ervoor dat alles wat nodig is om tot een passende oplossing te komen ook boven tafel komt.

IMG-20201114-WA0002
IMG-20201123-WA0000

Ik heb oog voor de mensen en hun verhaal en daarbij ben ik in staat om jullie emoties te begrijpen en mee te helpen om ze in het juiste perspectief te plaatsen. Ik breng structuur en duidelijkheid in de vragen die jullie hebben.

Ik zorg er tenslotte dat de gemaakte afspraken hierover worden vastgelegd in een convenant en ouderschapsplan.

×