Waarom mediation?

Procederen kost doorgaans veel geld, tijd en energie. De rechter neemt een beslissing en stelt een van de partijen in het gelijk. Er is dus een winnaar, maar ook een verliezer en dat komt de relatie niet ten goede.
Dit kan grotendeels voorkomen worden door gezamenlijk een oplossing te vinden.

Mediation kan in veel gevallen uitkomst bieden en een voor beide partijen aanvaardbare oplossing opleveren, in relatief korte tijd.
Partijen houden steeds zelf het heft in handen.
In mediation werkt men niet tegen elkaar, maar mét elkaar aan een gezamenlijke oplossing.
De mediator begeleidt, onafhankelijk het gesprek, zodat de partijen uiteindelijk tot een bevredigende en constructieve oplossing kunnen komen.
In mediation werken partijen aan een gezamenlijke oplossing en zij bepalen zelf hoe deze eruit gaat zien. De hier uit voortkomende afspraken worden door beiden gedragen en uitgevoerd. Het is immers de uitkomst van partijen zelf!

Gebleken is, dat een mediation partijen dichter bij elkaar brengt en het verbeteren van de verhouding aanzienlijk vergroot. Het kan de relatie een gezonde en volwassen basis opleveren, vooral van belang in situaties waarbinnen partijen aangewezen blijven op samenwerking. Omdat het in mediation niet gaat om te winnen, maar om samen het probleem op te lossen, zijn er menigmaal veel meer en onverwacht positieve oplossingen mogelijk.

Waarom mediation?
×