Ziekteverzuim

Ziekmelding

Als werkgever en werknemer heb je te maken met ziekteverzuim. Dit is een gegeven. Werknemers worden nu eenmaal ziek. Soms voor een paar dagen, in sommige gevallen duurt de ziekmelding langere tijd. Dit brengt leed met zich mee voor de zieke werknemer, maar ook voor de werkgever. Met name financieel; Ziekteverzuim kost bedrijven jaarlijks miljarden euro’s.

Reintegratie

Bij een ziekmelding zal de bedrijfsarts worden ingeschakeld. Als er zicht is op herstel, kan een reintegratietraject worden besproken. Samen zal een plan van aanpak moeten worden opgesteld zodat er voor de werkgever en de werknemer duidelijkheid is over de weg naar herstel. 

Wat wordt er van elkaar verwacht? Hoe denkt de bedrijfsarts er over? Van groot belang is dat jullie hierbij in contact blijven met elkaar.

laptop-3196481_1920

Werk gerelateerd

In sommige gevallen is de ziekte van de werknemer werk gerelateerd. Regelmatig ligt een conflict met een collega, hieraan ten grondslag. Of speelt er iets tussen werknemer en de leidinggevende. Er is iets voorgevallen, er zijn spanningen op de werkvloer, een conflict kan gemakkelijk ontstaan. Of is er al een conflict gaande? Op een gegeven moment kan hierdoor de werknemer het psychisch of fysiek niet meer aan om naar het werk te gaan. Deze situatie is voor niemand leuk en kent eigenlijk alleen maar verliezers.

Hoe kan mediation bij ziekteverzuim worden ingezet?

Mediation kan juist nu goed werken. Als mediator kan ik jullie ondersteunen om de communicatie weer constructief te laten zijn. 

Het gaat er vooral om met elkaar in gesprek te gaan en alle onderliggende problemen, pijnpunten, emoties die er spelen en ervaren zijn te bespreken. 

Op die manier kan er wederzijds begrip ontstaan. Dan kan er vervolgens gemakkelijker een volgende stap worden gezet richting de toekomst. Om te komen tot een nieuwe, gezonde basis.

Conclusie

Een win-win situatie voor alle betrokken partijen. Uiteindelijk wil iedereen in een prettige en veilige omgeving werken. En is dat tenslotte voor de werkgever niet een voorwaarde voor de beste resultaten?

×